ENG og TECH har et stort projekt i gang om microcredentials/digitale læringsenheder hvortil en række VIP’ere udvikler digitale materialer som videoer, podcast, lydbidder mv. og vi vil gerne have oprettet en midlertidig platform/rum på moodle hvor disse materialer kan placeres indtil vi ved hvor den faste platform skal placeres og hvordan den skal se ud